Bij de praktijkovername van bijvoorbeeld huisartsen, apothekers, orthodontisten of tandartsen gaat het er net wat anders aan toe dan bij de overname van een gemiddelde overname in het MKB. Bij een medische praktijk heb je te maken met sectorspecifieke aandachtspunten. Het is daarom belangrijk om vooraf in kaart te brengen waar je rekening mee dient te houden. Dit voorkomt vertraging of debat achteraf. Hieronder geef ik een aantal zaken aan waar je rekening mee dient te houden.

  1. Vergunningen bij de praktijkovername van bijvoorbeeld huisartsen, apothekers, orthodontisten en tandartsen

Onder meer afhankelijk van de specifiek te verlenen zorg, de grote van de praktijk en de vergunningsvoorwaarden heeft een medische praktijk vergunningen nodig. Het is raadzaam vooraf in kaart te brengen of deze overdraagbaar zijn, hoelang het traject duurt indien er een nieuwe vergunning aangevraagd dient te worden en of er toestemming gevraagd dient te worden voor de over te nemen vergunning. Elke vergunning kent weer andere voorwaarden er dient dus bij een praktijkovername gekeken te worden wat deze zijn. Verder is het type overname van belang zo gelden bijvoorbeeld voor een aandelentransactie (bv) andere voorwaarden dan bij een activa transactie (maatschap).  Zo kan bijvoorbeeld een Wtza-vergunning waarschijnlijk niet worden overgenomen bij een activa transactie en zal de kopende partij zelf een vergunningaanvraag moeten doen in het geval hij deze nog niet heeft.

  • AGB-codes en de VECOZO-registratie bij de praktijkovername van bijvoorbeeld huisartsen, apothekers, orthodontisten en tandartsen

Voor het elektronisch kunnen communiceren en het dus ook kunnen declareren hebben medische praktijken een agb-code nodig. In die gevallen waarin de praktijk vormgegeven wordt als een bv kan doorgaans de agb-code wel overgenomen worden. Als de praktijk vormgegeven wordt als een maatschap en er een activa transactie plaatsvindt kan de agb-code doorgaans niet worden over genomen, men zal dan een nieuwe agb-code moeten aanvragen. Verder kan het zijn dat zorgverzekeraars en andere partijen een medische praktijk contractueel verplicht hebben om met VECOZO te werken (een beveiligd internet communicatiesysteem). Indien er als gevolg van de praktijkovername een nieuwe agb-code moet worden aangevraagd dient er doorgaans tevens een nieuwe VECOZO-registratie plaats te vinden. Indien de agb-code wel dezelfde blijft ligt het voor de hand dat er bij een praktijkovername wijzigingen plaatsvinden van bijvoorbeeld de tekenbevoegdheden. Men dient er op te letten dat deze wijzigingen doorgaans pas kunnen plaatsvinden nadat deze eerst verwerkt zijn bij de KvK.

c) Toestemming externe stakeholders

Ook bij een individuele praktijkovername is het van belang in kaart te brengen hoe externe stakeholders zoals de NZa, de ACM en de zorgverzekeraars hiertegen aankijken. Zo is het raadzaam alle zorgcontracten met zorgverzekeraars door te nemen om te bezien wat er is bepaald in verband met een praktijkovername. Doorgaans bevatten deze zorgcontracten zogeheten ‘change of control’ bepalingen. Nu er steeds meer praktijkovernames plaatsvinden door ketens zal er in die gevallen tevens goed gekeken dienen te worden of er volgens de NZa richtlijnen voldoende zorg geleverd kan blijven worden. Daarnaast heeft de ACM eind vorig jaar (2023) aan de politiek gevraagd om ook kleine overnames te mogen toetsen -zoals bijvoorbeeld huisartsenpraktijken-, aangezien de ACM van mening is dat dit concurrentieproblemen kan veroorzaken.

De praktijkovername van huisartsen, apothekers, orthodontisten en tandartsen gaat er net wat anders aan toe dan de overname van een gemiddelde mkb-onderneming. Het is zaak in de voorfase van de praktijkovername al goed in kaart te brengen waar je rekening mee dient te houden, dit voorkomt vertraging en debat achteraf. Wil je meer over bovenstaande weten neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Als gespecialiseerde advocaat heb ik ervaring op dit vlak en ik sta je graag te woord. Bel me op 06-12182202 of e-mail me via  jansen@kreinn.nl Frank Laurens Jansen. Wil je meer weten over wat er allemaal komt kijken bij een medische praktijkovername klik dan hierop.

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Relevante artikels