Loopt u als aandeelhouder of bestuurder tegen een conflict aan? Het is verstandig snel te handelen en geschillen direct op te lossen. Kreinn advocatuur behandelt iedere kwestie binnen het ondernemingsrecht, ook wanneer er een (intern) geschil ontstaat tussen aandeelhouders. Door een geschil tussen aandeelhouders kan de continuïteit van een bedrijf geschaad worden en besluiten op zich laten wachten.

Hebt u een geschil of conflict met een of meerdere van uw aandeelhouders? Wacht niet en onderneem zo snel mogelijk actie! Bel Kreinn Advocatuur voor de beste bijstand bij aandeelhouders conflicten.

Hoe ziet een aandeelhoudersconflict eruit?

Een aandeelhouder heeft een essentiële rol om een onderneming draaiende te houden. Of het nu gaat om grote ondernemingen of kleinere ondernemingen. In een algemene vergadering van aandeelhouders wordt gesproken over het te voeren beleid binnen de vennootschap. Omdat iedere aandeelhouder een eigen standpunt zou kunnen aannemen, is het denkbaar dat tussen aandeelhouders conflicten ontstaan.

Kreinn kan u onder andere bijstaan als er sprake is van:

  • Een verschil van inzicht tussen de ene en de andere aandeelhouder over het te voeren beleid;
  • Meningsverschillen tussen aandeelhouders wat betreft investeringen;
  • Onenigheid over de handelswijze ten aanzien van dividend dan wel dividenduitkering;
  • Een conflict tussen minderheidsaandeelhouder en meerderheidsaandeelhouder over de mate van zeggenschap binnen de vennootschap;
  • Persoonlijke problemen tussen twee aandeelhouders, of anderzijds problematische gedragingen op persoonlijk vlak, waardoor andere aandeelhouders eventueel ook benadeeld worden;
  • Een conflict tussen bestuurders en de andere aandeelhouders over de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Bent u verwikkeld in een conflict tussen aandeelhouders, of voelt u een geschil aankomen? Ziet u het als aandeelhouder eigenlijk niet meer zitten? Kreinn advocatuur weet raad en helpt u bij het oplossen van geschillen tussen u en uw medeaandeelhouders. Neem vandaag nog contact op.

Hoe wordt een aandeelhoudersconflict opgelost?

Als een conflict tussen aandeelhouders (of tussen aandeelhouder en bestuur van de vennootschap) de dagelijkse gang van zaken in de weg dreigt te zitten, dan is het verstandig om snel te handelen. Anders kunnen de consequenties groot zijn. Niemand zit te wachten op het moment dat een rechter een oordeel moet vellen over een intern geschil. Oplossingen, daar staat Kreinn advocatuur voor. Hiertoe zijn verschillende mogelijkheden, zoals:

Geschillenregeling

De wet kent een geschillenregeling welke een uitkomst kan bieden bij een conflict tussen aandeelhouders. Wanneer de kans op een oplossing van het conflict nihil wordt, moeten de ruziënde aandeelhouders afscheid van elkaar kunnen nemen. Dit is mogelijk met de geschillenregeling. Er zijn hierbij drie verschillende mogelijkheden:

Uitstotingsprocedure

Van uitstoting is sprake als medeaandeelhouders uit de onderneming worden gezet via een gedwongen overdracht van hun aandelen. Dit kan een optie zijn wanneer de medeaandeelhouder door bepaalde gedragingen het belang van de onderneming schaadt. Aandeelhouders die gezamenlijk minimaal één derde van de aandelen houden kunnen in dit geval de overdracht van aandelen vorderen. Na vordering en overdracht is de uitstoting van de aandeelhouder rond.

Uittreding aandeelhouder

Aan de andere kant zit de mogelijkheid tot uittreding. Een ontevreden aandeelhouder kan de anderen dwingen hem uit zijn aandeelhouderschap te bevrijden. Wanneer een aandeelhouder dermate in zijn rechten en belangen is geschaad dat redelijkerwijs niet meer van hem te vergen is aandeelhouder te blijven, kan deze vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen. Wanneer er geen overeenstemming kan worden bereikt met andere aandeelhouders (over bijvoorbeeld de prijs van de aandelen), dan zal de rechter (mede door raadpleging deskundigen) met een vonnis moeten komen. Twee weken na dit vonnis moeten de aandelen tegen betaling van de prijs van de aandelen worden overgedragen.

Splitsing

Een juridische splitsing is mogelijk wanneer de vennootschap toebehoort aan twee aandeelhouders met ieder 50% van de aandelen. Het vermogen binnen de vennootschap wordt gesplitst, d.w.z. opgedeeld. Er moeten hierbij verschillende afspraken worden gemaakt, onder andere over wie welke zaken krijgt na de splitsing. Iedere afzonderlijke aandeelhouder gaat zijn of haar eigen weg.

Voorkomen is beter dan genezen

Om geschillen te voorkomen is het belangrijk om op voorhand duidelijkheid te krijgen over wat men van elkaar verwacht. Veelal zijn conflicten tussen aandeelhouders gelegen aan verschillende interpretaties van wat is afgesproken. Wanneer een onderneming wordt opgericht, is het opstellen van statuten veelal verplicht. De statuten vormen de afspraken tussen aandeelhouders (en bestuurder) van een onderneming. Naast de statuten kan ook een aandeelhoudersovereenkomst worden opgesteld.

Weten wat Kreinn Advocatuur voor u kan betekenen? Bel of stuur een bericht via het contactformulier.

De ondernemingskamer

De ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam behandelt onder andere geschillen tussen aandeelhouders onderling, tussen aandeelhouders en bestuurders en bestuurders onderling. Ook geschillen tussen aandeelhouders/bestuurders met de Raad van Commissarissen (RvC) kunnen bij de ondernemingskamer worden voorgelegd.

De ondernemingskamer is in vele opzichten anders dan een bezoek aan de ‘normale’ rechter. Dit aangezien de ondernemingskamer zich meer bezighoudt met partijen die het oneens zijn over hoe de onderneming wordt bestuurd. Een normale civiele procedure kijkt meer naar partijen die met een geschil tegenover elkaar staan.

Geschillen tussen aandeelhouders of bestuur? Neem contact op

Kreinn advocatuur behandelt iedere kwestie binnen het ondernemingsrecht. Alle wet- en regelgeving en rechtspraak wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Komt u er niet uit met een andere aandeelhouder of met een bestuurder? Kreinn advocatuur is er voor uw onderneming en de continuïteit hiervan. Het is van groot belang dat men bij geschillen snel weer over kan gaan tot de orde van de dag.

Dit zou kunnen via bemiddeling dan wel mediation, maar als het écht niet anders kan door uitstoting, uittreding of splitsing. In de praktijk komt het echter vaak voor dat problemen in de minne opgelost kunnen worden en dat een procedure niet nodig is.

ls een aandeelhoudersconflict zich voordoet is directe actie raadzaam. Met de combinatie van gespecialiseerde juridische kennis, ervaring en vindingrijkheid wordt voor u een oplossing gezocht.

Neem vandaag nog vrijblijvend contact op om uw situatie door te spreken.

Kwaliteit = oplossingsgerichtheid

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.