Ondernemingsrechtelijke geschillen kunnen zorgen voor een heleboel emoties en kunnen invloed hebben op de stabiliteit van de onderneming. Adequate actie is dan raadzaam.

Voor welke ondernemingsrechtelijke geschillen biedt arbitrage uitkomst?

Arbitrage is een veel gebruikt middel voor het oplossen van ondernemingsrechtelijke geschillen. Voor bijvoorbeeld geschillen in een aandeelhoudersovereenkomst (SHA), samenwerkingsovereenkomsten tussen bijvoorbeeld zorgprofessionals, maatschap geschillen en vof-geschillen. Tevens is het in beginsel mogelijk dat arbitrage plaatsvindt over de geschillen die beschreven staan in boek 2 titel 8. Zoals bijvoorbeeld de gedwongen overdracht van aandelen en de vordering tot overname van aandelen. Arbitrage kan in bepaalde gevallen uitkomst bieden zoals in een deadlock situatie waardoor er geen besluitvorming kan plaatsvinden binnen de vennootschap.

Waarom arbitrage?

Een arbitraal vonnis kan doorgaans ten uitvoer worden gelegd in 158 landen over de hele wereld. Een arbitrageprocedure verloopt meestal sneller dan bij de burgerlijke rechter, omdat er doorgaans geen hoger beroep mogelijk is. Daarnaast voorzien de reglementen van arbitrage-instituten vaak in spoedprocedures. Verder kan een arbitraal college zo worden samengesteld dat het specifieke  (juridische) deskundigheid bezit voor de beoordeling van de gerezen conflicten. Tevens vindt het plaats achter gesloten deuren, waardoor onwenselijke publiciteit wordt voorkomen.

Waarom geen arbitrage?

Arbitrage kan niet in alle gevallen. Zo zal er niet altijd vooraf bij overeenkomst of in de statuten overeengekomen zijn dat arbitrage van toepassing is. Verder is doorgaans geen hoger beroep mogelijk van een arbitraal vonnis.

Waarom contact met een advocaat ondernemingsrecht?

Als een ondernemingsrechtelijk conflict zich voordoet is het raadzaam dat een gespecialiseerde advocaat u bijstaat om te bezien of in onderling overleg een oplossing mogelijk is. Als dat niet lukt, kan arbitrage een raadzaam middel zijn om het ondernemingsrechtelijk conflict snel te beslechtten.

Het is raadzaam om al in een vroeg stadium van het conflict een strategie met uw advocaat op te stellen zodat u voorbereid bent op de stappen die de wederpartij kan zetten. Kreinn advocatuur staat u hierin graag bij. Schrijft de procesinleiding en voert verweer tijdens de arbitrage.

Vragen over arbitrage? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Met de combinatie van gespecialiseerde juridische kennis, ervaring en vindingrijkheid wordt voor u gezocht naar ene optimaal resultaat.

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.