Binnen de organen van de nv, bv, vereniging of stichting dienen er besluiten genomen te worden welke dienen te voldoen aan de wettelijke of statutaire vereisten. Het is van belang dat deze besluiten genomen worden volgens de wet en de statuten.

Als de wettelijke of statutaire verplichtingen niet in acht worden genomen kan dit tot gevolg hebben dat ene besluit nietig is wegens handelen in strijd met de wet of statuten, dat de vernietigbaarheid daarvan kan worden ingeroepen.

Waarom van belang? Aandeelhoudersconflicten binnen de bv en besluitvorming.

Als de verhoudingen intern op scherp staan is het van belang de rechtsgevolgen hiervan in kaart te brengen. Zo is bijvoorbeeld bij een bv waar er een (aandeelhouders)conflict is van belang na te gaan of de vennootschappelijke regels rondom besluitvorming goed zijn nageleefd. Uit ervaring volgt dat het niet goed naleven van het besluitvormingsproces van grote invloed kan zijn in het beslechten van een aandeelhoudersconflict binnen een bv -aandeelhoudersconflict-.

Waarom contact met een advocaat ondernemingsrecht?

Als de zorgvuldigheidseisen niet in acht worden genomen kan dat leiden tot nietigheid dan wel vernietigbaarheid van het (te nemen- besluit). Kreinn advocatuur staat u hierin bij en behoedt u hiermee van gerechtelijke procedures.

Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op

Met de combinatie van gespecialiseerde juridische kennis, ervaring en vindingrijkheid wordt voor u een oplossing gezocht.

Kwaliteit = oplossingsgerichtheid

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.