Een conflict binnen een stichting kan voor veel emoties zorgen en kan van invloed zijn op de stabiliteit binnen de stichting.

Waarom is kennis van de wet- en regelgeving van belang?

Stichtingen nemen vaak deel aan het economische verkeer en kunnen ook failliet gaan. De overheid stelt daarom in wet- en regelgeving steeds meer wettelijke eisen aan een stichting. Een gedegen bestuurs- en toezichtstructuur is daarbij van belang zoals benadrukt wordt in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Bovendien wordt er in de non-for-profitsector doorgaans ook met codes gewerkt waaraan de stichting moet voldoen zoals de Code Goed Onderwijsbestuur en de Governace Zorg. Voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen moet het dus helder zijn wat de taken en bevoegdheden zijn. Voor begunstigers en deelnemers van een stichting -zoals bijvoorbeeld stichting administratiekantoor STAK- is het van belang te weten waar ze het bestuur en/ of de toezichthouders van de stichting op kunnen aanspreken.

Stichtingsbestuur hoofdelijk aansprakelijk?

Hoewel bij een stichting de bestuursleden in principe niet hoofdelijk aansprakelijk zijn, isdit bijvoorbeeld wel mogelijk als er sprake is van wanbestuur of als de stichting niet staat ingeschreven in het Handelsregister. Het risico dat een bestuurder of toezichthouder die in strijd handelt met de wet- en regelgeving en/of governance codes hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld, neemt in bepaalde sectoren, zoals de zorg, toe.

Stichting bestuurder ontslaan?

De door invoering van de (WBTR) heeft de bestuurder van de stichting minder ontslagbescherming. Daarnaast kan op verzoek van een belanghebbende een bestuurder van de stichting worden ontslagen door de rechtbank als daar de omstandigheden naar zijn.

Waarom een gespecialiseerde advocaat?

Soms zijn de verhoudingen echter zo verzuurd dat het van belang is dat een gespecialiseerde advocaat naar de casus kijkt. Bij bepaalde stichtingen (zoals bijvoorbeeld bij een stichting administratiekantoor STAK) kunnen de conflicten zo hoog oplopen en de belangen zo groot zijn dat het raadzaam is een gespecialiseerd advocaat te raadplegen.

Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op

Met de combinatie van gespecialiseerde juridische kennis, ervaring en vindingrijkheid wordt voor u een oplossing gezocht.

Kwaliteit = oplossingsgerichtheid

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.