Een conflict binnen een vereniging kan zorgen voor veel emoties en kan van invloed zijn op de samenwerking binnen de vereniging.

Waarom is kennis van de wet- en regelgeving van belang?

Verenigingen nemen vaak deel aan het economische verkeer en kunnen ook failliet gaan. De overheid stelt daarom in wet- en regelgeving steeds meer wettelijke eisen aan een vereniging.  

Verenigingsbestuur aansprakelijk?

Hoewel bij een vereniging de bestuursleden in principe niet aansprakelijk zijn, is dit bijvoorbeeld wel mogelijk als er sprake is van wanbestuur of als de vereniging niet staat ingeschreven in het Handelsregister.

Besluitvorming binnen de vereniging

Voor menig bestuurder van een vereniging is niet geheel duidelijk wat de taken en bevoegdheden zijn van het bestuur en welke zaken het bestuur moet voorleggen aan de algemene ledenvergadering. Zo komen er vaak conflicten voorbij van bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaars (VvE). Ook komt het regelmatig voor dat de meerderheid van de leden in een vereniging een besluit neemt waarbij het belang van de minderheid niet is meegewogen. Een gedegen belangenafweging is van belang.

Een lid of leden binnen een vereniging -bijvoorbeeld bij een VvE– die een minderheid vertegenwoordigen en die structureel in hun belangen worden geschaad, hebben een rechtsgrond om deze besluiten te laten vernietigen door de rechter.

Waarom een gespecialiseerde advocaat?

Soms zijn de verhoudingen echter zo verzuurd dat het van belang is dat een gespecialiseerde advocaat naar de casus kijkt. Bij bepaalde verenigingen kunnen de conflicten zo hoog oplopen en de belangen zo groot zijn dat het raadzaam is een gespecialiseerd advocaat te raadplegen.

Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op

Met de combinatie van gespecialiseerde juridische kennis, ervaring en vindingrijkheid wordt voor u een oplossing gezocht.

Kwaliteit = oplossingsgerichtheid

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.