Een maatschapsconflict kan tot veel emoties leiden eng van invloed zijn op de stabiliteit binnen de maatschap. Soms zijn de verhoudingen zo verzuurd dat dergelijke overeenkomsten geen uitkomst meer bieden.

Een maatschap is een rechtsvorm, waarbij twee of meerdere partners onder dezelfde bedrijfsnaam hun beroep uitoefenen. Een ieder die hieraan meedoet is mede-eigenaar of ‘maat’ binnen de maatschap.

Een essentieel onderdeel hierbij is dat er een beroep wordt uitgeoefend en geen bedrijf. Denk hierbij aan professionals als tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten of advocaten die de krachten bundelen. Deze gaan op basis van gelijkwaardigheid de samenwerking aan en iedere maat is verbonden aan een vorm van inbreng in de maatschap. De maatschap is gericht op financieel voordeel, dat wordt verdeeld onder de maten. Het is dan van groot belang om te weten welke juridische mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen.

Loopt u tegen een probleem aan binnen de maatschap waarin u uw beroep uitoefent? Kreinn advocatuur weet hoe hiermee om te gaan en zorgt dat het geschil of conflict wordt opgelost.

Hoe worden maatschapsconflicten opgelost?

De samenwerking binnen een maatschap komt bijvoorbeeld vaak voor in de gezondheidszorg zoals bij medisch specialisten, tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten, maar ook bij andere beroepen. De reputatie van de maatschap is er doorgaans niet bij gebaat als conflicten in de openbaarheid komen. Er zijn verschillende manieren om een conflict op te lossen. Meestal wordt een maatschapsconflict beslecht in arbitrage of door een bindend advies. Een groot voordeel hierbij is dat deze uitspraken niet openbaar zijn en dit leidt tot een snelle deskundige beslechting.

Weten wat Kreinn advocatuur voor u kan betekenen? Bel of stuur een bericht!

Mediation bij zakelijke conflicten

Ook beslechting van een geschil door middel van mediation is een optie. Door samen met een mediator een mediationtraject in te gaan, kunnen de strijdende partijen binnen de maatschap weer met elkaar om de tafel voor goed overleg, om zo te kijken naar manieren het probleem op te lossen. Hierbij wordt ook gekeken naar de onderliggende belangen die spelen binnen de vennootschap.

De basis van mediation is onder andere vertrouwelijkheid. Uiteindelijk worden er samen met de onafhankelijke mediator voor alle partijen acceptabele afspraken gemaakt. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Zo kan iedereen snel weer op goede voet over tot de orde van de dag. Bij zakelijke conflicten is het inschakelen van een mediator een goede manier om tijd, moeite en geld te besparen. Ook kan er door mediation een procedure voor de rechter worden voorkomen.

Wat als het conflict niet onderling op te lossen is?

Na een conflict kan een onhoudbare situatie ontstaan. In zo’n situatie zou het beter kunnen zijn dat één of meerdere maten de maatschap verlaat door de samenwerking op te zeggen. Volgens de wet leidt iedere verandering in de samenstelling van de vennoten (maten) automatisch tot een ontbinding van de maatschap. Dit is anders als dit goed wordt geregeld in de maatschapsovereenkomst. Hier moet bijvoorbeeld een voortzettingsbeding in worden opgenomen.

Uittreding van een van de maten

Wanneer één van de maten besluit de samenwerking met de maatschap te willen beëindigen, dan is er een mogelijkheid om uit te treden. Dit gebeurt niet zomaar. De uittredende maat moet bijvoorbeeld zijn aandeel in de maatschap overdragen aan de andere maten. Voorts moet er worden gesproken over de aansprakelijkheid van de uittredende maat en eventuele finale kwijting. Als er een concurrentiebeding is opgenomen in de maatschapsovereenkomst (welke bepaalt dat een uittreder voor een bepaalde tijd binnen een bepaalde afstand geen concurrerende werkzaamheden mag uitvoeren) is het verstandig om hierover aanvullende regelingen te treffen.

Uitstoting van een of meerdere maten

Wanneer één of meerdere maten een beëindiging van de samenwerking wensen ten aanzien van één van de andere maten, bijvoorbeeld door vervelend persoonlijk gedrag of andere zaken die de maatschap kunnen schaden, dan kunnen zij denken aan uitstoting. Dit is echter alleen een mogelijkheid wanneer sprake is van een bepaling hierover in het maatschapscontract. Hierin moet expliciet worden opgenomen dat en onder welke omstandigheden het uitstoten van een maat mogelijk is.

Conflict oplossen bij de rechter

Wanneer een andere weg geen uitkomst meer biedt, men er alles aan heeft gedaan om het probleem onderling op te lossen en de conclusie is dat verschillen in mening moeten leiden tot een bezoek aan de rechter, kan Kreinn u ook helpen. Hoewel het onderling oplossen van problemen altijd beter is dan naar de rechter stappen, kan ook via deze weg een oplossing worden bereikt. Ook als de weg naar de rechter gebruikt wordt, kunnen er nieuwe afspraken komen en kunnen de de (voormalig) vennoten weer verder.

Kreinn Advocatuur begint echter altijd bij het begin. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met op om de mogelijkheden te bespreken.

Iedere maat is voor een gelijk deel met privévermogen aansprakelijk voor de eventuele schulden van de maatschap. Dit is anders bij belastingschulden. Hierbij is iedere maat hoofdelijk aansprakelijk. Omdat het bij schulden gaat om het eigen vermogen van de maten, is het denkbaar dat er (financiële) conflicten ontstaan, bijvoorbeeld over het nalatig handelen van één specifieke maat. Dit kan namelijk zorgen voor grote problemen met betrekking tot het eigen geld van de andere maten.

Maatschapsovereenkomst

Een goed middel om maatschapsconflicten te voorkomen is het opstellen van een maatschapsovereenkomst bij de oprichting van de maatschap. Dit is een contract waarin afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de bevoegdheden en verplichtingen van de maten binnen de maatschap. Het is een handig middel om conflicten te voorkomen. Het op voorhand goede afspraken maken over de samenwerking en de wijze waarop conflicten opgelost moeten worden zou een grote hoeveelheid tijd en energie kunnen schelen.

Soms zijn de verhoudingen echter werkelijk zo verzuurd dat dergelijke overeenkomsten geen uitkomst meer bieden. Of er ontstaat een conflict over de interpretatie van de afspraken in het contract. Het is dan van groot belang om te weten welke juridische mogelijkheden er zijn om het conflict op te lossen.

Laat uzelf hierover altijd goed adviseren door een advocaat. Kreinn advocatuur staat voor u klaar om uw geschil op te lossen.

Hulp nodig bij conflicten in de maatschap?

Wanneer maatschappen te maken krijgen met conflicten, dan kan Kreinn advocatuur vanzelfsprekend helpen. Het is bij ieder geschil binnen de maatschap verstandig om direct juridische hulp in te schakelen. Dit omdat het best wel wat tijd, moeite en geld kan kosten wanneer er geschillen ontstaan dan wel escaleren.

Op een gegeven moment kan het gebeuren dat maten ook met eigen geld aansprakelijk zijn voor ontstane schulden van de onderneming.

Niemand zit te wachten op een langdurige procedure. Door overleggen, en het maken van goede afspraken over een oplossing (eventueel met behulp van mediation) kan worden voorkomen dat alle partners binnen de maatschap uiteindelijk met een eigen advocaat tegenover elkaar komen te staan.

Kwaliteit = oplossingsgerichtheid

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.