De bestuurders die volgens de statuten van een nv, bv, vereniging of stichting zijn benoemd, hebben een bijzondere rechtspositie. Naast de rechtspositie ten opzichte van de nv, bv, vereniging of stichting bestaat er doorgaans ook een arbeidsovereenkomst of er is met de bestuurder een managementovereenkomst gesloten.

De arbeidsovereenkomst van een statutairbestuurder

De arbeidsovereenkomst van een bestuurder kent een andere rechtspositie dan die van een werknemer (bijvoorbeeld de directeur die geen statutair bestuurder is). Bij een (dreigend) ontslag is het van belang te weten welke zorgvuldigheideisen in acht genomen moeten worden.

Formaliteiten bij het ontslag van een bestuurder

Het is van belang dat alle formaliteiten in acht worden genomen en de onderliggende stukken geraadpleegd worden. Zoals bijvoorbeeld het benoemingsbesluit met de statutair bestuurder, de statuten, de arbeidsovereenkomst of de managementovereenkomst.

Als de zorgvuldigheidseisen niet in acht worden genomen, kan dat leiden tot nietigheid dan wel vernietigbaarheid van het (te nemen) besluit.

Waarom contact met een advocaat ondernemingsrecht?

Bij het voornemen van het ontslag van een bestuurder is het raadzaam een stappenplan te hebben. Kreinn advocatuur staat u hierin bij en behoedt u hiermee van gerechtelijke procedures.

Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op

Met de combinatie van gespecialiseerde juridische kennis, ervaring en vindingrijkheid wordt voor u een oplossing gezocht.

Kwaliteit = oplossingsgerichtheid

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.