Er kan verschil van inzicht ontstaan met uw rechtsbijstandverzekering over de aanpak van uw zaak of over de slagingskans van uw zaak. Het komt dan ook geregeld voor dat verzekerden gebruik willen van het recht op een second opnion. Dat kan zijn ter bevestiging van de aanpak van de rechtsbijstandverzekering maar het komt ook voor dat tot de conclusie gekomen wordt dat niet alle invalshoeken meegewogen zijn.

Waarom een second opinion van een gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht?

Het recht met bettrekking tot een nv, bv, vereniging of stichting betreft gespecialiseerde juridische kennis. Een second opinion van een advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht is van belang als waarborg. Bij een ondernemingsrechtelijk conflict is het van groot belang dat er geen twijfels zijn over de deskundigheid van het advies en de beoordeling of aanpak ervan. Twijfels over de aanpak van de huidige advocaat of jurist van de rechtsbijstandverzekering is dan allesbehalve wenselijk. Immers, er staat bij een ondernemingsrechtelijk conflict veel op het spel.

Hoe werkt een second opinion?

De polis.

In de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering staat de procedure uitgelegd. Het is belangrijk deze zorgvuldig door te nemen. Twijfel echter niet om Kreinn advocatuur vrijblijvend te contacten voor een verdere uitleg van deze voorwaarden. -contact knop-.

Formuleren waar het verschil van inzicht over gaat.

Tussen de verzekerde en de rechtsbijstandverzekering bestaat een verschil van inzicht dat geformuleerd wordt in een stellingname van zowel de verzekerde als de verzekeraar. Tevens wordt de vraagstelling geformuleerd die wordt voorgelegd aan de onafhankelijk deskundige advocaat.

Opdracht aan onafhankelijke deskundige advocaat.

In gezamenlijk overleg tussen verzekerde en verzekeraar wordt het geschil voorgelegd aan een onafhankelijke advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Indien de advocaat de opdracht aanvaardt, ontvangt deze alle benodigde informatie van de verzekeringsmaatschappij.

Alle stukken en omstandigheden.

De verzekeringsmaatschappij moet het complete dossier overdragen. Dat houdt dus in dat de verzekeringsmaatschappij alle stukken en omstandigheden moet aandragen. Ze mag dus niet weigeren stukken aan te leveren aan een advocaat.

Bindend advies

De advocaat zal op basis van de aangeleverde informatie van de verzekeringsmaatschappij in zijn hoedanigheid als scheidsrechter een voor beide partijen bindend advies geven. Bij het gelijk van de verzekerde is de rechtsbijstandverzekering verplicht het geschil verder te behandelen zoals omschreven staat in het bindend advies. Indien de rechtsbijstandverzekering in het gelijk gesteld wordt, zal het geschil behandeld worden conform de wensen van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Hoe zit het met de kosten van een second opinion door een advocaat?

In alle gevallen vergoedt de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van de second opinion.

Bij een ondernemingsrechtelijk conflict zijn er dus veel voordelen verbonden aan een second opinion. Het draagt immers bij aan meer invalshoeken in uw zaak door een

onafhankelijke beoordeling van een specialist in het ondernemingsrecht.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Kreinn advocatuur stelt regelmatig een second opinion op voor verzekerden op het gebied van het ondernemingsrecht. Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie.