Een veel gebruikt middel om werknemers mee te laten participeren in de besloten vennootschap (bv) zonder daadwerkelijk aandelen te geven, is via ‘share appriciation rights’ ook wel ‘stock appreciation rights’ of SAR genoemd.

Deze overeenkomsten zijn naar wens in te richten met allerlei bepalingen over: ‘terms, good leaver , bad leaver, vesting’, en prijs- en waarderingsmethodebepalingen. Vaak zijn conflicten te voorkomen door duidelijke afspraken met elkaar te maken. Echter, vaak is het zo dat conflicten ontstaan bij bijvoorbeeld de exit, dividenduitkering of liquidatie. Dan beginnen immers de bepalingen in de overeenkomst te leven en zijn ze vatbaar voor interpretatieverschillen. Het is dan van groot belang te weten welke juridische mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen.

Hoe worden Share Appriciation Rights (SAR) conflicten opgelost?

Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen. Meestal wordt eerst gestart met het onderling uitwisselen van standpunten. Daarbij is het van belang u tijdig te laten adviseren door een deskundig advocaat zodat u niet onnodig uw onderhandelingspositie beschadigt. Indien het niet lukt om er tijdens onderhandelingen uit te komen, is de gang naar de burgerlijke rechter mogelijk. Ook kan het conflict opgelost worden door middel van arbitrage of bindend advies. Een groot voordeel hierbij is dat deze uitspraken niet openbaar zijn. Dit leidt tot een snelle deskundige beslechting.

Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op

Als een share appriciation rights (SAR) conflictzich voordoet is directe actie raadzaam. Met de combinatie van gespecialiseerde juridische kennis, ervaring en vindingrijkheid wordt voor u een oplossing gezocht.

Kwaliteit = oplossingsgerichtheid

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.