Om tal van redenen kan het soms wenselijk zijn dat u een andere aandeelhouder uitkoopt of dat u uitgekocht wordt.  Soms lukt het niet om het eens te worden over de prijs van de aandelen. En in bepaalde gevallen wil een aandeelhouder niet uitgekocht worden, of wil een aandeelhouder geen bod te doen op uw aandelen terwijl u wel wilt vertrekken.

Hoe kan de uitkoop van een aandeelhouder bewerkstelligd worden?

Er zijn verschillende manieren om een aandeelhouder uit te kopen of om zijn of haar invloed te beperken.

De procedure bij de burgerlijke rechter via de uitstotingsvordering (art. 2:336 BW), de uittredingsvordering (art. 2:343 BW) en de uitkoopregeling (art. 2:201 BW) zijn doorgaans niet effectief en efficiënt. U dient aan zware eisen te voldoen en het zijn doorgaans tijdrovende procedures.

De weg naar de Ondernemingskamer wordt doorgaans als effectiever en efficiënter gezien. Het gedrag van een medeaandeelhouder geeft doorgaans aanknopingspunten om deze weg te bewandelen. Daarnaast is het raadzamer te onderzoeken of door middel van arbitrage hetzelfde resultaat haalbaar is.

Als u niet wenst te procederen kan onder bepaalde omstandigheden bewerkstelligd worden dat de invloed van de medeaandeelhouder beperkt wordt. Veelal zal dan gewikt en gewogen moeten worden met welke rechtshandelingen dat te realiseren is waarbij het vennootschapsbelang een belangrijk ijkpunt is.

Waarom met een gespecialiseerd advocaat bij de uitkoop van een aandeelhouder?

Bij de uitkoop van een aandeelhouder of het beperken van diens invloed is maatwerk vereist. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval dient bezien te worden welke juridische middelen ingezet kunnen worden om zo effectief en efficiënt mogelijk uw doel te bereiken.

Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op

Met de combinatie van gespecialiseerde juridische kennis, ervaring en vindingrijkheid wordt voor u een oplossing gezocht.

Kwaliteit = oplossingsgerichtheid

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.