Bent u verwikkeld in een conflict met een medevennoot? Voelt u een conflict aankomen en wilt u dit voorkomen? Het is van groot belang om deze problemen in de kiem te smoren. Kreinn advocatuur staat ondernemingen bij met alle denkbare vennootschapsrechtelijke problemen. Bent u benieuwd naar een oplossing voor uw kwestie?

Ontstaan conflicten sneller binnen een VOF ?

Een vennootschap onder firma is een onderneming waarin twee of meer personen samenwerken onder één gemeenschappelijke naam. Die personen worden vennoten genoemd en zijn mede-eigenaar van de VOF. Iedere vennoot draagt zijn of haar steentje bij in de VOF, maar daar tegenover staat ook dat de vennoten onderling met eigen geld hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden die mogelijk ontstaan. De schuldeisers kunnen bij u of bij de andere vennoten aankloppen voor het geheel van de schulden.

Mede hierdoor liggen conflicten op de loer. De belangen van de ene vennoot en de andere vennoot kunnen uit elkaar liggen en er staat veel op het spel. Een effectieve samenwerking is van belang om het eigen vermogen niet in gevaar te brengen.

Hebt u een conflict of dreigt er een vennootschapsconflict te ontstaan? Aarzel niet om onmiddellijk te bellen om de beschikbare opties te bespreken voordat de situatie escaleert.

Aansprakelijkheid binnen een VOF en de mogelijkheden

De VOF is volgens het burgerlijk wetboek geen rechtspersoon. Dit betekent onder andere dat de vennoten onderling verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten en handelingen van de VOF en ook met hun eigen geld (privévermogen) aansprakelijk zijn voor de financiën van de VOF. Hierbij is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. Schuldeisers kunnen een keuze maken waar zij aankloppen om betaald te worden, bij de vennoten zelf of het vermogen van het bedrijf als geheel. Wanneer een vennoot getrouwd is in gemeenschap van goederen, dan betekent dit dat ook de partner van die vennoot aansprakelijk is voor de schulden. Is er sprake van een faillissement van de VOF? Dan zijn de overige vennoten ook failliet.

Hebt u een conflict of geschil binnen uw VOF en is uw vennoot hiervoor verantwoordelijk? Neem zo snel mogelijk contact op om te kijken naar de mogelijkheden om u verder te helpen!

Uittredende vennoot

Wanneer geen oplossing kan worden gevonden voor het conflict, kan het voorkomen dat één van de vennoten uittreedt. Uittreding betekent dat de uittredende vennoot de samenwerking binnen de VOF opzegt. Als dit gebeurt wordt de VOF in beginsel ontbonden. Door deze ontbinding houdt de VOF op te bestaan. De uittredende vennoot moet met de andere vennoot of de overige vennoten afspraken maken over onder andere de verdeling en het vereffenen van het vermogen (schulden en bezittingen). Er kan worden geregeld dat bepaalde vennoten de VOF mogen voortzetten.

Laat u hierbij bijstaan door een advocaat, dit voorkomt gedoe achteraf.

Uitzetten vennoot uit VOF

Wilt u een vennoot uit de VOF zetten? De wet kent hiertoe vooralsnog geen mogelijkheden. Deze bestaan echter wél als de mogelijkheid is opgenomen in het VOF-contract, maar dit is niet zo gemakkelijk. Het is maar even de vraag of een dergelijke bepaling dan daadwerkelijk door de beugel kan. Een hoofdonderdeel van een VOF is namelijk dat er sprake is van gelijkwaardigheid van de vennoten en deze gelijkwaardigheid zou met een mogelijkheid tot uitzetting enigszins worden ondermijnd. Wanneer er sprake is van één tegen de rest, is het denkbaar dat de rest de vennootschap opzegt om zonder de één door te gaan. Vaak is een dergelijke opzegging vernietigbaar, wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Hoe worden VOF-conflicten opgelost?

De samenwerking binnen een VOF komt veel voor als meerdere ondernemers uit fiscale motieven wensen samen te werken. Er zijn verschillende manieren om een conflict binnen een VOF op te lossen. Meestal wordt een VOF-conflict beslecht in arbitrage of door een bindend advies. In veel standaard VOF-overeenkomsten staat al opgenomen dat bij een geschil dit voorgelegd dient te worden ter arbitrage. Een groot voordeel hierbij is dat deze uitspraken niet openbaar zijn en dit leidt tot een snelle deskundige beslechting.

Mediation

Een andere mogelijkheid om in de minne tot een oplossing te komen, is het bemiddelen door een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld door middel van een mediator). Over en weer zullen de vennoten onderhandelingen moeten voeren en concessies moeten doen, maar de kans is groot dat er via deze weg een acceptabele oplossing voor de betrokken partijen op tafel kan komen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een onderlinge overeenkomst en zo kan de weg naar een rechter worden voorkomen. Zo kunnen de vennoten hun bedrijf snel weer voortzetten.

VOF ontbinden (beëindigen)? Laat uzelf goed adviseren

Bij de beëindiging dan wel het ontbinden van een VOF komt veel kijken. U en uw compagnon (of meerdere compagnons) moeten bepalen hoe de verdeling van de aanwezige vermogensbestanddelen wordt verricht. Eventueel is hierover al een regeling opgenomen in het VOF-contract, hetgeen overleg hierover vergemakkelijkt. Wanneer dit niet het geval is, is het slim om een gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht van Kreinn advocatuur te laten meekijken.

Bel of stuur meteen een bericht waarna u binnen een uur antwoord heeft!

Vennootschapscontract

Een vennootschapscontract (VOF-contract) is een overeenkomst waarin afspraken over samenwerking tussen vennoten binnen de VOF worden gemaakt. Deze is niet verplicht, maar wel ten zeerste aan te raden. Er kunnen hierin onder andere afspraken worden gemaakt over het inbrengen van eigen geld, de (tussentijdse) verdeling van winst en over het uittreden van een vennoot. Een helder en eenduidig vennootschapscontract met goede afspraken kan meningsverschillen en daarmee problemen binnen de onderneming voorkomen. Kreinn kan u daarbij uitstekend helpen want, geschillen voorkomen is beter dan genezen.

Zou u graag een vennootschap onder firma oprichten, maar weet u niet waar u moet beginnen? Neem vrijblijvend contact op met Kreinn Advocatuur.

Vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op

Als een VOF-conflict zich voordoet is directe actie raadzaam. Met de combinatie van gespecialiseerde juridische kennis, ervaring en vindingrijkheid wordt voor u een oplossing gezocht.

Kwaliteit = oplossingsgerichtheid

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.