Er kan verschil van inzicht ontstaan met uw rechtsbijstandverzekering over de aanpak van uw zaak of over de slagingskans van uw zaak. Het komt dan ook geregeld voor dat verzekerden gebruik wensen te maken van het recht op een second opnion. Dat kan zijn ter bevestiging van de aanpak van de rechtsbijstandverzekering maar het komt ook voor dat tot de conclusie gekomen dient te worden dat niet alle invalshoeken meegewogen zijn.

Waarom een second opnion van een gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht?

Het recht met bettrekking tot een nv, bv, vereniging of stichting betreft gespecialiseerde juridische kennis. Een second opnion van een gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht is van belang als waarborg daarop. Bij een ondernemingsrechtelijk conflict is het van groot belang dat er geen twijfels zijn over de deskundigheid van het advies en de beoordeling of aanpak ervan.  Twijfels over de aanpak van de huidige advocaat of jurist van de rechtsbijstandverzekering is dan allesbehalve wenselijk, immers er staat bij een ondernemingsrechtelijk conflict veel op het spel.

Hoe werkt een second opnion?

De polis

In de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering staat de procedure uitgelegd. Het is belangrijk deze zorgvuldig door te nemen. Twijfel echter niet om Kreinn advocatuur vrijblijvend te contacten voor een verdere uitleg ervan -contact knop-.

Formuleren waar het verschil van inzicht over gaat

Tussen de verzekerde en de rechtsbijstandverzekering bestaat een verschil van inzicht welke geformuleerd wordt in een stellingname van zowel de verzekerde en de verzekeraar. Tevens wordt de vraagstelling geformuleerd welke wordt voorgelegd aan de onafhankelijke deskundige advocaat.

Opdracht aan onafhankelijke deskundige advocaat

In gezamenlijk overleg tussen verzekerde en verzekeraar wordt dan het geschil voorgelegd aan een onafhankelijke gespecialiseerde advocaat in het ondernemingsrecht.  Indien de advocaat de opdracht aanvaardt ontvangt deze alle benodigde informatie van de verzekeringsmaatschappij.

Alle stukken en omstandigheden

 De verkeringsmaatschappij dient het complete dossier over te dragen. Dat houdt dus in dat de verzekeringsmaatschappij alle stukken en omstandigheden dient aan te dragen, ze mag dus niet weigeren stukken aan te leveren aan een advocaat.

Bindend advies

De advocaat zal op basis van de aangeleverde informatie van de verzekeringsmaatschappij in zijn hoedanigheid als scheidsrechter een bindend advies geven. Wat voor beide partijen dus bindend is. Bij het gelijk van de verzekerde is de rechtsbijstandverzekering verplicht het geschil verder te behandelen zoals omschreven staat in het bindend advies, indien de rechtsbijstandverzekering in het gelijk gesteld wordt zal het geschil behandeld worden conform de wensen van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Hoe zit het met de kosten van een second opnion door een advocaat?

In alle gevallen vergoedt de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van de second opnion.

Bij een ondernemingsrechtelijk conflict zijn er dus veel voordelen verbonden aan een second opnion. Het draagt immers bij aan meer invalshoeken in uw zaak door een

onafhankelijke beoordeling door een specialist in het ondernemingsrecht.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Kreinn advocatuur stelt regelmatig second opnions op voor verzekerden op het gebied van het ondernemingsrecht.  Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Relevante artikels