Aandeelhouders verzinnen soms allerlei handelingen om andere aandeelhouders dwars te zitten. Soms kunnen die wel door de beugel en soms niet.

Handel je als bestuurder of aandeelhouder?

Het is ten eerste goed te beseffen dat als men bestuurder en aandeelhouder is van een bv of nv men twee petten op heeft met twee verschillende verantwoordelijkheden.

Wat is de norm als bestuurder?

Als bestuurder is het je taak het belang van de vennootschap op loyale, zorgvuldige en behoorlijke wijze te vervullen (art. 2:8, 2:9 en 2:239 lid 5 BW). Het vennootschappelijke belang omvat het bestendige succes van de onderneming en de zorgvuldigheidsverplichting met betrekking tot de belangen van alle stakeholders zoals werknemers en aandeelhouders. Welke belangen zwaarder moeten wegen, hangt onder meer af van de aard van de onderneming.

Wat is de norm als aandeelhouder?

Een aandeelhouder mag in tegenstelling tot een bestuurder van de vennootschap handelen in haar eigen belang, maar dat gaat niet in alle gevallen op.

Als aandeelhouder mag je je eigen belangen nastreven zolang je ten opzichte van de onderneming en andere aandeelhouders gedraagt naar de normen van redelijkheid en billijkheid. Daarbij geldt als vuistregel hoe groter je aandelenbelang is hoe groter ook je verantwoordelijkheid wordt ten opzichte van de onderneming en medeaandeelhouders.

Hoe zit dat bij bv’s met een meerderheidsaandeelhouder (en DGA) en een paar andere aandeelhouders?

Binnen gesloten bv’s, met bijvoorbeeld weinig aandeelhouders, heb je als meerderheidsaandeelhouder (bijvoorbeeld een DGA) een extra zorgplicht. Een meerderheidsaandeelhouder zal in die omstandigheden rekening moeten houden met de belangen van een minderheidsaandeelhouder en meer moeten denken vanuit het belang van de vennootschap.

In een gesloten bv komt het vaak voor dat bepaalde besluiten, die strikt genomen tot de bestuurstaak behoren, genomen worden door de aandeelhoudersvergadering. Bijvoorbeeld bij een tegenstrijdig belang (daar waar je als bestuurder een eigen persoonlijk belang hebt). In die gevallen zal over het algemeen gehandeld moeten worden vanuit het vennootschapsrechtelijke belang en niet het eigen belang.

Welke handelingen komen zoal voor in de praktijk?

  • Het omzetten van een kredietovereenkomst met de bv (met een eigen andere bv) in aandelen in de bv.
  • Het aangaan van allerlei verplichtingen met andere bv’s waarin men tevens een belang heeft.
  • Het verkopen van activa aan een bv waarin men tevens een belang heeft.
  • Het beschikbaar stellen van de winst in de vorm van een rekening courant in plaats van dividend.
  • Het oppotten van dividend.
  • Het verhogen van de managementvergoeding.
  • Het summier verschaffen van informatie over de voortgang van de vennootschap.

De meerderheidsaandeelhouder zou in bovenstaande gevallen telkens moeten aantonen dat er in het belang van de vennootschap gehandeld is. De minderheidsaandeelhouder zou moeten aantonen dat bovenstaande handelingen voornamelijk hebben plaatsgevonden ter benadeling van de onderneming of ten opzichte van de minderheidsaandeelhouder.

Een enkel meningsverschil tussen een meerderheids- en minderheidsaandeelhouder zal niet snel leiden tot vernietiging van de besluiten van de aandeelhoudersvergadering wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid (2:8 BW).

Verhoudingen verstoord? Wacht niet te lang met het raadplegen van een gespecialiseerde advocaat

Een enkel meningsverschil zal niet snel leiden tot vernietiging van de besluiten van de aandeelhoudersvergadering, maar als een aandeelhoudersconflict zich voordoet is directe actie raadzaam. Het zorgvuldig uitstippelen hoe men te werk dient te gaan is in deze gevallen belangrijk.

De ervaring leert vaak hoe langer u wacht met het inschakelen van gespecialiseerde hulp hoe duurder het u komt te staan. Met de combinatie van gespecialiseerde juridische kennis, ervaring en vindingrijkheid wordt voor u een oplossing gezocht.

Kwaliteit = oplossingsgerichtheid

Doelgerichte dienstverlening tegen een scherp tarief.

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Relevante artikels